แชมป์มวยโลกชาวไทย แสน ส.เพลินจิต ( 3 )

แสนจึงกลายเป็นมวยแทนขึ้นชกแทน เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งก็ฉายแวว โดยเอาชนะ สีหราช ช.ไวคุล ไปได้อย่างงดงาม จากนั้น แสนจึงกลายเป็นมวยสากลชกประจำที่เวทีราชดำเนิน และได้เข้าตา เสถียร เสถียรสุต เจ้าของค่าย “ส.เพลินจิต” จึงถูกนำมาสร้างอย่างจริงจังในแบบมวยสากลอาชีพ และเปลี่ยนชื่อเป็น “แสน ส.เพลินจิต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *